Nov Izvršni odbor, nov Nadzorni odbor in nova Disciplinska komisija društva

TEST

Nova Gorica, 05.02.2010

V četrtkovem večeru je v veliki sejni dvorani stavbe Mestne občine Nova Gorica potekal redni občni zbor Nogometnega društva Gorica.

V odsotnosti predsednika Antona Kosmačina je uvodna beseda pripadla Igorju Varlu, dosedanjemu predsedniku nadzornega odbora društva, ki je vsem prisotnim članom Nogometnega društva Gorica najprej predlagal v izvolitev delovno predsedstvo društva. Za predsednika delovnega predsedstva je bil izvoljen Črtomir Špacapan, nekdanji predsednik kluba, ki je redni letni občni zbor tudi vodil.

Ob prebranih poročilih tako nadzornega odbora kot disciplinske komisije je nato Nogometno društvo Gorica najprej izglasovalo razrešnico vsem trem organom društva – izvršnemu odboru, nadzornemu odboru ter disciplinski komisiji.

Zatem je društvo izvolilo nove člane vseh treh organov. Za izvršni odbor je kandidirala skupina petih članov s predlagateljem Miho Uršičem, ki je na kratko predstavil program oz. vizijo vodenja kluba in kandidate. Predlog je bil soglasno sprejet, tako da nov izvršni odbor ND Gorica sestavljajo: Miha Uršič, Marjan Stojko, Uroš Dovžak, Tomaž Slokar ter Robert Vrtovec. Novoizvoljeni izvršni odbor se je vsem članom zahvalil za zaupanje, javno izrazil zaupnico trenerju Davidu Peršiču in obljubil uspešno delo kluba. 

Člani društva so nato izvolili še nov nadzorni odbor v sestavi: Vilijem De Brea, Miran Muellner ter Jadran Živec.

Novi člani disciplinske komisije pa so: Sandor Markič, Marko Madon in Goran Štekar.

Predsednika društva v skladu s statutom imenuje izvršni odbor izmed svojih članov ali nekoga tretjega.