Sklepi IO: v.d. predsednika Robert Vrtovec, Tomaž Horvat novi član IO

TEST

Nova Gorica, 10.02.2010

Novoizvoljeni Izvršni odbor (IO) Nogometnega društva Gorica je že sprejel nekatere pomembne odločitve.

Za vršilca dolžnosti predsednika ND Gorica je z mandatom do 30.5.2010 imenoval člana IO Roberta Vrtovca, ki je tako postal zakoniti zastopnik društva.   

Izvršni odbor se je ob tem zavezal, da bo do 30.5.2010 za predsednika društva imenoval osebnost, ki bo svojo funkcijo opravljala do izteka štiriletnega mandatnega obdobja Izvršnega odbora.

Novi član IO je Tomaž Horvat
Na svojem zasedanju je Izvršni odbor razpravljal tudi o povečanju števila svojih članov, kar temu organu omogoča Statut ND Gorica. Tako je izvršni odbor soglasno sprejel sklep, da novi član IO postane Tomaž Horvat, mestni svetnik v Mestni občini Nova Gorica.

Poleg tega se je IO seznanil s predlogom, ki je bil podan na volilnem občnem zboru društva, da se v IO kot člana sprejme tudi predstavnika navijačev kluba in predstavnika starejših veteranov.

Organ društva je po proučitvi aktualnega stanja ugotovil, da je kot predstavnik starejših veteranov član Izvršnega odbora društva že Marjan Stojko, medtem ko se je odbor odločil, da predstavnika navijačev ne bo imenoval v ta izvršilni organ društva.
 

Ob tem je IO sprejel zavezo, da bo redno komuniciral s predstavnikom navijačev in vseskozi skrbel za dobre in korektne medsebojne odnose, ki bodo v obojestransko zadovoljstvo ter v prvi vrsti v dobrobit ND Gorica.