Občni zbor ND Gorica

Grb_1-_naslovnica.jpg

Nova Gorica, 17.02.2013

Obvestilo

OBVESTILO

 

Na podlagi 18. člena statuta Nogometnega društva Gorica, Bazoviška ulica 4, 5000 Nova Gorica,

izvršni odbor društva sklicuje

REDNI LETNI OBČNI ZBOR

ki bo v torek, 19. 2. 2013 ob 17.00 uri v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica in predlaga naslednji dnevni red:

1. pozdrav predsednika društva
2. splošno poročilo predsednika društva
3. poročilo o delu v letu 2012
4. razprava
5. poročilo disciplinske komisije za leto 2012
6. poročilo nadzornega odbora za leto 2012
7. poslovanje društva v naslednjih letih
8. razno

Po občnem zboru sledi druženje v avli občinske zgradbe.