Sporočilo za javnost v zvezi s statusom igralcev Mihe Gregoriča in Dejana Žigona

NDG-Grb_1_naslovnica.jpg

Nova Gorica, 03.06.2013

Izjava za javnost

ND Gorica v zvezi z javnimi izjavami nogometašev Mihe Gregoriča in Dejana Žigona o njunem statusu podaja naslednje sporočilo za javnost:

Igralca ND Gorica Miha Gregorič in Dejan Žigon sta javno izjavila, da sta s klubom prekinila pogodbo in sta prosta igralca. ND Gorica se s stališčem obeh igralcev ne strinja, saj ni prišlo do odstopa od pogodbe oziroma prekinitve le-te. Glede na različna stališča je nastal pravni spor. O upravičenosti odstopa od pogodbe oziroma prekinitve le-te s strani obeh nogometašev ter o njunem statusu bo odločala komisija Nogometne zveze Slovenije, pristojna za tovrstna vprašanja.

Do dokončne odločitve pristojnih organov sta omenjena igralca pogodbeno vezana z ND Gorica in nista prosta nogometaša.

ND Gorica