Izvojeni so novi organi ND Gorica

AAA-_NDG_naslovnica_grb.jpg

Nova Gorica, 01.08.2013

Vsi organi imajo štiriletni mandat. Viljem de Brea je častni predsednik društva, Pavel Pinni pa častni zaslužni član ND Gorica

V sredo je v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica potekal volilni občni zbor ND Gorica.   

Na zboru so bili prisotni skoraj vsi člani društva, ki so vse predlagane sklepe tudi soglasno sprejeli. Občni zbor je razrešil dosedanje organe društva in izvolil nove organe ND Gorica s štiriletnim mandatom, to je do 31.7.2017.   

V nov izvršbi odbor ND Gorica so izvoljeni: Robert Vrtovec, Miha Uršič, Dario Fracassi in Silvia Serena.

Člani nadzornega odbora so Žarko Berlot, Vlado Uršič in Črtomir Špacapan, medtem ko disciplinsko komisijo sestavljajo Goran Štekar, Sandor Markič in Miran Muellner.   

Na predlog izvršnega obora društva je bil nekdanji predsednik ND Gorica Viljem de Brea izvoljen za častnega predsednika društva. Robert Vrtovec je v imenu predlagateljev obrazložil: ''Nekdanjega predsednika de Breo ni potrebno posebej predstavljati. V klubu deluje že več kot desetletje. Bil je predsednik, ko je klub trikrat zapored osvojil državni naslov in dosegel največje uspehe v evropskih tekmovanjih. Tudi potem, ko se je umaknil s predsedniškega mesta, je v klubu deloval kot član nadzornega odbora in pomagal klubu z dragocenimi izkušnjami in nasveti. ND Gorici je stal ob strani tudi v najtežjih časih. Za svoje delo si zasluži priznanje.''  

Član društva Igor Varl (tudi nekdanji predsednik) pa je predlagal, da se nekdanjega trenerja Pavla Pinnija imenuje kot častnega zaslužnega člana društva. Predlog je utemeljil: ''Pavel Pinni je bil trener moštva, ki je trikrat zapored osvojilo naslov državnega prvaka. Je najbolj uspešen trener tega kluba. Še pred državnimi naslovi je bil z Gorico tudi pokalni prvak. Tudi na evropskih zelenicah je dosegel največje uspehe. Zato je prav, da ga imenujemo kot častnega zaslužnega člana.''  

Oba predloga je občni zbor soglasno sprejel.   

Dosedanji predsednik Robert Vrtovec je podal poročilo o polletnih dogodkih v društvu: ''Klub je bil v preteklem obdobju finančno nelikviden. Ob koncu sezone je imel približno 300 tisoč evrov dolga. Pred kratkim pa je ND Gorica podpisala pogodbo o sodelovanju s FC Parma, in sicer za štiri leta z možnostjo podaljšanja. Cilj kluba v prihodnje je večja profesionalizacija, povečanje ugleda kluba in njegove prepoznavnosti ter čimvečji tekmovalni uspehi, tako na domačem prizorišču kot v evropskih pokalih, pa tudi izboljšanje infrastrukture. Seveda se tega ne da narediti čez noč. Potreben bo čas in vztrajnost. Smo na začetku projekta. Prvi ekipi smo letos priključili 7 lanskoletnih mladincev, ki imajo potencial. S sodelovanjem s Parmo v klubu nihče ni izgubil službe, zaradi potreb ekipe smo sklenili sodelovanje z nekaterimi novimi strokovnimi delavci. Namen vsega je vsekakor napredek kluba in vseh nas, kot tudi izobraževanje.''