Poročilo nadzornega odbora

Nova Gorica, 28.05.2018

Pozdravljeni,

 

Nadzorni odbor ND GORICA v sestavi Vladimir Uršič, Črtomir Špacapan in Žarko Berlot podaja naslednje poročilo:

 

Člani odbora so se v preteklem obdobju nekajkrat sestali z vodstvom kluba in bili obveščeni o dejavnosti in poslovanju društva.

Na zadnjem sestanku na sedežu kluba 8.5.2018 sta predsednik in direktor kluba obširno poročala o delu na področju:

  • Članskega moštva
  • Mladinskega pogona
  • Sponzorskih pogodb
  • Urejanja tekmovalnih licenc
  • Poslovnih rezultatov
  • Poravnavanju starih obveznosti
  • Reševanju spornih starih zadev
  • Načrtov za naslednjo sezono

 

Nadzorni odbor je prejel v pregled v elektronski obliki tudi celotno poslovno poročilo ND Gorica z vizijo razvoja za prihodnost in z mnenjem neodvisne revizijske hiše, ki potrjuje poročilo.

Sklepamo, da lahko na podlagi vseh prejetih informacij brez zadržkov potrdimo poročilo poslovanja društva.

 

Članom in ekipam ND GORICA želimo še veliko športnih uspehov, organizacijskih in finančnih izboljšav, predvsem pa napredek pri delu z mladimi.

 

25.5.2018

 

Predsednik nadzorega odbora ND Gorica

Žarko Berlot l.r.