Obvestilo članom društva

AAA-_NDG_naslovnica_grb.jpg

Nova Gorica, 02.07.2014

Obvestilo članom društva

Nogometno društvo Gorica skladno z 2. odstavkom 10. člena in 1. odstavkom 15. člena Statuta društva (v nadaljevanju: statut) poziva vse člane, ki še niso plačali članarine za leto 2014, da to storijo najkasneje v osmih dneh od objave tega poziva. Po poteku zadevnega roka bo Nogometno društvo Gorica skladno s 3. odstavkom 13. člena statuta vse člane z neplačano članarino za leto 2014 črtalo iz evidence članov, s čimer jim bo članstvo v društvu prenehalo.

Nova Gorica, 02.07.2014

Nogometno društvo Gorica