Sporočilo za javnost

AAA-_NDG_naslovnica_grb.jpg

Nova Gorica, 13.07.2016

 

ND Gorica objavlja, da je dosedanji podpredsednik kluba in član izvršnega odbora kluba Sebastjan Komel odstopil.

Izjava:

''Spodaj podpisani Sebastjan Komel, podpredsednik in član IO ND Gorica sporočam, da dne 13.7.2016 nepreklicno odstopam iz obeh omenjenih funkcij. Razlog za odstop je nestrinjanje z načinom vodenja in kadrovanjem v Mladinski šoli ND Gorica.''

Sebastjan Komel