ORGANI NOGOMETNEGA DRUŠTVA GORICA

PREDSEDNIK ND GORICA

Hari Arčon

PODPREDSEDNIK ND GORICA 

Marko Tribušon 

DIREKTOR ND GORICA

Sebastjan Komel

TEHNIČNI DIREKTOR

Matej Rožič Mavrič

TEHNIČNI KOORDINATOR

Miran Burgić

GENERALNA SEKRETARKA

Mateja Kokoravec

 

IZVRŠNI ODBOR ND GORICA

Hari Arčon

Marko Tribušon

Darko Pahor

 

ČASTNI PREDSEDNIK ND GORICA

Viljem de Brea

 

NADZORNI ODBOR ND GORICA

Žarko Berlot

Vlado Uršič

Črtomir Špacapan

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA ND GORICA

Miran Muellner

Sandor Markič

Goran Štekar

 

Izvršni odbor ND Gorica je bil izvoljen na občnem zboru društva dne 28.5.2015.

Nadzorni odbor in Disciplinska komisija sta bila izvoljena na občnem zboru društva dne 31. 7. 2013.

Mandat članov posameznih organov Društva v skladu s Statutom ND Gorica traja 4 leta.

 

SODELAVCI ND GORICA

Mojka Budihna - finančna direktorica  

Nejc Berce - socialna omrežja

Kristjan Pahor - spletna stran 

Jani Batič / Foto Lado - uradni fotograf  

Jordan Čebron - uradni napovedovalec  

Darko Mrak - vodja rediteljev  

Danijel Prinčič - odnosi z navijači  

Zoran Milatovič - prodaja vstopnic  

Daniel Golob - tehnična služba