Sporočilo za javnost v zadevi Mihe Mevlje

AAA-_NDG_naslovnica_grb.jpg

Nova Gorica, 15.07.2013

 

Nogometno društvo Gorica je zgroženo nad očitno škodoželjnimi izjavami SPINS-a (Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije) in zavajanjem javnosti v primeru igralca Mihe Mevlje. Predsednik Nogometnega društva Gorica Robert Vrtovec namreč nikoli ni govoril s predsednikom FC Lausanne, kaj šele da bi mu s čimer koli grozil. Edini razgovor med omenjenima kluboma je potekal med drugim predstavnikom ND Gorica in športnim direktorjem FC Laussanne, v katerem je bilo s strani našega predstavnika pojasnjeno, da postopek pred organi NZS glede razveze pogodbe z igralcem še ni pravnomočno končan in da je edini način, da se zadeva sporazumno reši, kak drug sporazumen dogovor med kluboma. Razgovor je bil povsem miren in prijateljski, Švicarji so odgovorili, da bodo o zadevi razmislili.

SPINS očitno ne razume, da ima ND Gorica pravico do pravnega sredstva - pritožbe zoper odločbo prvostopenjske komisije (isto velja za primere igralcev Dejana Žigona in Mihe Gregoriča), kar je tudi storilo. To, da klub z vsemi razpoložljivimi pravnimi sredstvi skuša zadržati igralca, v vzgojo katerega je precej vložil (kar SPINS tudi pozablja), je navsezadnje tudi dolžnost vodstva kluba. Težave, ki so se pojavile v zadnjih mesecih, pač ne morejo biti razlog, da bi igralce kar tako spuščali iz rok.

ND Gorica