Pogled na Občni zbor

Nova Gorica, 03.04.2019

V torek popoldan je v veliki sejni dvorani novogoriške mestne hiše potekal redni letni občni zbor ND Gorica.

Člane društva, zunanje poslušalce in predstavnike medijev, so nagovorili predsednik ND Gorica Hari Arčon, direktor Sebastjan Komel, finančna direktorica Mojka Budihna in predstavnik nadzornega odbora Črtomir Špacapan.

Pred zbrane je najprej stopil predsednik kluba, Hari Arčon: ''V zadnjih štirih letih smo precej časa namenili analizi statuta, torej pravnega dokumenta društva, ki varuje in nadzira nadaljnji razvoj kluba. Prejšnji statut je bil zastarel, zato smo ga skupaj s pravno službo osvežili. Je ožigosan in izpolnjuje vse, kar je v skladu z našo zakonodajo. Predvsem je to dokument, ki bo ne glede na to, kdo bo predsednik, društvu omogočal razvoj.''

Nadaljeval je: ''Leto 2018 je bilo delno uspešno. Rezultati so tisti, ki dvignejo zanimanje do igralcev in kluba, ter pripeljejo sponzorje. Včasih je v nogometu zelo težko predvideti tok poslovanja, kljub temu da smo institucija, ki deluje že sedemdeset let. Delujemo z omejeno količino denarja, zato je težko delati na zalogi sredstev, saj ne moremo predvideti, kako bo potekala prodaja igralcev in pritok sponzorskega denarja. Nahajamo se v specifičnem okolju, v katerem je malo zanimanja za vlaganje v šport oziroma so vsi vlagatelji prijatelji društva. Zaradi tega je društvo primorano delati kvalitetno in se ne podajati v preveč velika tveganja, saj lahko le ena napaka zamaje stabilnost kluba. Preživeli smo krizno situacijo, nismo ustvarjali minusa in istočasno pokrivali dolgove iz preteklosti.''

''Ena pomembnejših odločitev, ki jih je v letu 2018 sprejel izvršni odbor, je bila strategija in vizija delovanja društva v prihodnosti. Rezultat te odločitve je, da nihče ni nad klubom oziroma grbom, pa naj bo to član uprave, igralec ali trener. V prihodnje si želimo doseči, da ima ND Gorica jasno začrtano pot in vsak, ki bo prišel v klub, bo moral to vizijo sprejeti. Lahko povem, da odkar sem v klubu, nihče ob prihodu v klub za seboj ni imel kakšnega botra in Gorica je s tega vidika eden izmed najbolj poštenih klubov.''

''Zavedati se moramo, da ND Gorica ni običajen klub, ampak je institucija z jasno vizijo in sedemdeset letno tradicijo. Nihče si ne sme privoščiti, da do te religije na Primorskem nima spoštovanja. V prihodnosti se bodo zagotovo dogajale spremembe, a vedno morajo ostati emocije, čustva in borba, tako pri igralcih kot pri ostalih, ki so povezani s klubom,'' je zaključil predsednik Arčon.

Naslednji govorec je bil direktor kluba, Sebastjan Komel: ''Dolžan sem se zahvaliti svojim ožjim sodelavcem in povedati, da delujejo zelo profesionalno ter srčno. Z njihovim doprinosom sem zelo zadovoljen. Delovni načrt oziroma segmenti dela, s katerimi se ukvarjamo iz meseca v mesec, se nanašajo na športni, finančni in marketinški del. Športni del je večinoma jasen, saj je tekmovalni razpored že znan tudi za naslednjo sezono. Kar se tiče finančnega področja je do konca meseca maja v planu podaljšanje obstoječih oziroma sklepanje novih sponzorskih pogodb. Sledi obdobje, v katerem si želimo biti prisotni na nogometni tržnici, saj bomo tako lahko poskrbeli za nemoteno delovanje kluba tudi v prihodnje.''

''Marketinške aktivnosti so za nekoga lahko precej nevidne in postranskega pomena, ampak so za klub zelo pomembne. Pri najmlajših si želimo vzpostaviti novo razmišljanje in zato zgrabimo vsako priložnost, da naredimo nekaj, kar je vidno navzven, širši javnosti. Prav je, da to počnejo igralci, trenerji in vsi, ki smo aktivni v klubu. Tako kot športni, je tudi marketinški del vezan na to, da se sproti išče nove ideje in možnosti za napredovanje. Z doseženim v letu 2018 smo lahko zadovoljni, saj se je veliko naredilo in s tem bomo tudi nadaljevali, konkretni rezultati pa bodo vidni čez pet ali deset let. Po mojem mnenju je to prava pot.''

Finančno stanje ND Gorica je predstavila finančna direktorica, Mojka Budihna: ''Leto 2018 je bilo s finančnega vidika uspešno. Zaključili smo s 103.000 evri presežka prihodkov, od tega je bilo 7.900 evrov davka pravnih oseb, tako da čisti presežek prihodkov znaša 95.300 evrov. Zelene številke nas ne smejo zanesti, saj je potrebno izpostaviti, da društvo še vedno odplačuje zastareli dolg. Lani smo imeli 500.000 EUR kratkoročnih obveznosti, letos pa jih je še slabih 300.000 EUR. Za leto 2018 je revizijsko poročilo zaključeno kot uspešno. Na zadnji dan leta 2018 so bile poravnane vse davčne obveznosti, kar se pa tiče kratkoročnih poslovnih obveznosti, dolgov ni. V preteklem letu je bilo torej 1.400.000 EUR prihodkov in 1.280.000 EUR odhodkov. Presežek v vrednosti 95.000 EUR ostaja nerazporejen, ker je potrebno pokriti veliko izgubo, ki smo jo prevzeli ob prevzemu kluba. Lahko povem, da vodstvo posluje korektno, premišljeno in varčno, do te mere, da društvo normalno deluje in plačuje tekoče obveznosti.''

Na koncu je nastopil še član nadzornega odbora, Črtomir Špacapan, ki je predstavil poročilo omenjenega organa: ''Uprava je klub sanirala do te mere, da klub normalno posluje, v skladu s standardi in izpolnjuje vse tekoče obveznosti. Seveda je to zasluga ljudi, ki vodijo klub, predvsem ker v trenutni situaciji ni enostavno pridobiti sredstev za delovanje takšnega kolektiva, še posebno na tem nivoju. Upam, da bo klub uspešno posloval tudi v prihodnje in da bo dolg, ki je ostal, saniran v skladu z določili kluba. Zelo smo zadovoljni z načrtom sanacije in upamo, da bodo temu sledili tudi podporniki in rezultati kluba. Nadzorni odbor ocenjuje delo ND Gorica kot pozitivno.''

Nova članica Izvršnega odbora ND Gorica, ki ga sestavljajo Hari Arčon, Darko Pahor in Marko Tribušon, je postala Mija Rijavec, nov štiriletni mandat članov društva, pa sta prevzela tudi Nadzorni odbor in Disciplinska komisija, ki ostajata v enaki podobi.

 

Besedilo: Kristjan Pahor