MESTO NOVA GORICA

Kratka predstavitev mesta Nova Gorica 

Mesto Nova Gorica leži na zahodni meji Republike Slovenije. Svoje začetke je Nova Gorica doživela šele po drugi svetovni vojni. Odločitev o gradnji novega, večjega centra na zahodu Slovenstva je tedanja oblast Jugoslavije in SR Slovenije sprejela potem, ko je bilo na 6. pariški mirovni konferenci mesto Gorica dodeljeno Republiki Italiji.  

Celotna Goriška pokrajina s slovenskim prebivalstvom je tedaj izgubila svoje središče. Kras, Posočje, Trnovska in banjška planota, Vipavska dolina in Goriška ravan so tako ostali brez upravnega, kulturnega in gospodarskega središča, na katerega so bili prebivalci iz vseh območij vezani že stoletja.  

Na območju današnjega mesta Nova Gorica ni bilo skoraj nobene stavbe, širša okolica pa je bila  sicer poseljena že več stoletij, o čemer pričajo nekatera pomembna arheološka najdišča.  

Urbanistični načrt mesta je izdelal arhitekt in urbanist Edo Ravnikar. Temeljni kamen za gradnjo Nove Gorice je bil postavljen 13. julija 1948. V mesecih in letih kasneje so mladinske brigade iz tedanje celotne Jugoslavije začele graditi novo mesto.  

Najprej so nastali tako imenovani »ruski bloki«, občinska stavba in nebotičnik. Sčasoma so zrasla večja naselja stanovanjskih blokov ter novi objekti s Kulturnim domom in Trgovsko hišo na čelu. Med njima se je z Bevkovim trgom, ki je danes prostor zgolj za pešce, razvil družabni center Nove Gorice.  

V zadnjih letih je Nova Gorica svoje vodilno mesto na celotnem goriškem območju utrdila tudi z izjemno bogato Goriško knjižnico Franceta Bevka, novo stavbo Slovenskega narodnega gledališča ter s pridobitvijo številnih visokošolskih zavodov ter Univerze v Novi Gorici.  

Prvotno zamisel Eda Ravnikarja so med hitro rastjo mesta večkrat spremenili, od prvotne parkovne zasnove pa je ostalo okoli dvesto vrst domačih in eksotičnih dreves ter grmov, kar nedvomno predstavlja veliko posebnost.  

Mesto Nova Gorica ima skupaj s Kromberkom in Rožno Dolino okrog 16 tisoč prebivalcev, Mestna občina Nova Gorica pa ima okrog 32 tisoč prebivalcev.  

Povezave  

Za podrobnejše informacije si oglejte:  

Uradna spletna stran Mestne občine Nova Gorica  - www.nova-gorica.si  

Turistični informacijski center Nova Gorica - www.novagorica-turizem.com