Kolofon

Vsebina spletne predstavitve se osvežuje dinamično.


Datum prve objave spletnega mesta: julij 2006

Datum celovite prenove spletnega mesta: 18. marec 2010


Naročnik: Nogometno društvo Gorica

Priprava gradiva: Arctur
Izvajalec: Arctur d.o.o.
Odgovorna oseba:
Projektni vodja:
Grafična podoba:
Programiranje: 

Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programsko kodo spletne predstavitve ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21-958/1995).