ORGANI NOGOMETNEGA DRUŠTVA GORICA

PREDSEDNIK ND GORICA
Hari Arčon

PODPREDSEDNIK ND GORICA
Marko Tribušon 

ŠPORTNI DIREKTOR ND GORICA
 

TEHNIČNI DIREKTOR
 

GENERALNA SEKRETARKA
Mateja Kokoravec
Nina Žnidarčič Martinović

UPRAVNI ODBOR ND GORICA
Hari Arčon
Marko Tribušon
Tomaž Repinc
Mija Rijavec
Uroš Blažica

ČASTNI PREDSEDNIK ND GORICA
Viljem de Brea

NADZORNI ODBOR ND GORICA
Žarko Berlot
Vlado Uršič
Črtomir Špacapan

DISCIPLINSKA KOMISIJA ND GORICA
Miran Muellner
Sandor Markič
Goran Štekar
Aleksandra Fortin
Dušan Jerončič

SODELAVCI ND GORICA
Mojka Budihna - finančna direktorica 
Rok Gregorič - družbena omrežja
Jani Batič / Foto Lado - uradni fotograf 
Jordan Čebron - uradni napovedovalec 
Darko Mrak - vodja rediteljev 
Daniel Golob - tehnična služba