ORGANI NOGOMETNEGA DRUŠTVA GORICA

PREDSEDNIK
Uroš Blažica

DIREKTOR
Admir Kršić

ŠPORTNI DIREKTOR
Zoran Ljubinković

GENERALNA SEKRETARKA
Nina Martinovič

ODNOSI Z JAVNOSTMI
Kenny Jan

UPRAVNI ODBOR
Marko Tribušon
Tomaž Repinc
Darko Pahor

ČASTNI PREDSEDNIK
Viljem de Brea

NADZORNI ODBOR
Vlado Uršič
Črtomir Špacapan

DISCIPLINSKA KOMISIJA
Miran Muellner
Sandor Markič
Goran Štekar
Dušan Jerončič

SODELAVCI
Jordan Čebron - uradni napovedovalec 
Darko Mrak - vodja rediteljev 
Daniel Golob - tehnična služba