Vpis otrok in pravilniki

Kako otroka vpisati v Nogometno šolo ND Gorica?

Za vpis otroka v nogometno šolo kontaktirajte vodjo mladinskega pogona Andreja Komaca na elektronski naslov andrej.komac@nd-gorica.com ali pošljite zanimanje na info@nd-gorica.com. Vpisni list najdete v priponki na dnu ali pa ga najdete pri trenerju na prvem poskusnem treningu.

Pri tem velja omeniti, da se lahko vsak otrok - tudi starejši letnik - najavi in preizkusi v 7-dnevnem brezplačnem obdobju treningov. Najavite se vodji nogometne šole, ki vas bo obvestil o terminu prvega treninga.

Načini plačila vadnine in članarine za sezono 2023/24

LETNA ČLANARINA: 

Letna članarina za vse aktivne člane kluba v letu 2023 znaša 30,00 eur.
Letna članarina za vse aktivne člane kluba v letu 2024 znaša 40,00 eur.

Obstoječi člani plačajo članarino ob začetku leta ob prejemu računa, vsi novi člani pa pred obiskom drugega tedna trenažnega procesa. 

Prvi teden treninga je tako brezplačen. Če se vaš sin ali hči odloči za obiskovanje nogometa je potrebno pred obiskom drugega tedna trenažnega procesa poravnati članarino in oddati trenerju izpolnjeno vpisnico.

Višina članarine je enaka za vse člane nogometnega kluba in se plača enkrat mesečno.

 

VADNINA:

Vadnino plačujejo člani in članice glede na starostno kategorijo v katero spadajo.

Z naslova vadnin se pokrivajo stroški vseh trenerjev, najema igrišč, organiziranega prevoza in uporabo opreme.

Način plačila:

Plačevanje po mesecih - mesečno obračunsko obdobje (izdaja položnice mesečno, 15. v mesecu za pretekli mesec)

Mesečno:

U7 in U8 - 35,00€ na mesec

 

U9 - 40,00€ na mesec

 

U10 – U19 - 50,00€ na mesec

 

 

Klubsko vadnino v sezoni 2023/2024 plačujejo vsi, ki sodelujejo v procesu vadbe. Popusti veljajo za spodaj navedene izjeme:

  • za dva člana ali članici iz iste družine: 10,00€ popusta za drugega otroka;
  • za tri člane ali članice iz iste družine: 25,00€ popusta za tretjega otroka;
  • opravičena odsotnost s treningov ali tekem zaradi bolezni ali poškodbe, kjer je odsotnost več kot 14 dni (v obeh primerih mora igralec ali igralka klubu dostaviti ustrezno zdravniško dokumentacijo): 100% popust oziroma ustrezen popust po dogovoru z vodjo nogometne šole.

V primeru odsotnosti igralke s treningov ali tekem, ne glede na razlog, brez obveščenosti trenerja o odsotnosti, se obračuna vadnina v celotnem znesku.

Plačila vadnine je oproščena član ali članica, katerega starši klubu pošljejo prošnjo za oprostitev plačila vadnine zaradi socialnih razmer v družini (s potrebnimi dokazili).

V primeru zamude s plačilom, se po 15.dneh pošlje 1. opomin. V primeru enomesečne zamude s plačilom vadnine se pošlje 2. opomin, ki je hkrati opomin pred prepovedjo treniranja in tekmovanja.

V kolikor vadnina ni poravnana v roku, določenem v 2. opominu, se članu ali članici do popolnega plačila dolga prepove trenirati in tekmovati.

Položnice za vadnine bomo pošiljali na navedene e-naslove, ki ste jih vpisali na vpisni list ob vpisu otrok.

Morebitne spremembe kontaktnih podatkov OBVEZNO sporočite na: info@nd-gorica.com

 

Ta pravilnik velja od dneva sprejetja, uporablja pa se od 1.9.2023

 

PRILOGA:
Vpisnica za vpis otroka v Nogometno šolo ND Gorica v sezoni 2023/24

 

NOVA VPISNICA 23-24 NOGOMETNA ŠOLA (1).pdf