Občni zbor ND Gorica

Nova Gorica, 16.05.2014

 

Na podlagi 17. člena, v povezavi z 31. členom statuta društva (društvena pravila) NOGOMETNEGA DRUŠTVA GORICA, Bazoviška 4, Nova Gorica

po sklepu Izvršnega odbora društva, predsednik društva Robert Vrtovec,

sklicuje

 

OBČNI ZBOR NOGOMETNEGA DRUŠTVA GORICA

v ponedeljek 26.5.2014, ob 16. uri v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica v Novi Gorici

in

predlaga naslednji

DNEVNI RED:

 

1.    Izvolitev Delovnega predsedstva Občnega zbora društva (predlog sklepa)

2.    Seznanitev s poročilom Nadzornega odbora društva za leto 2013

3.    Seznanitev s poročilom Disciplinske komisije društva za leto 2013

4.    Sprejem poslovnega poročila društva za leto 2013 (predlog sklepa)

5.    Odstop od sporazuma z Društvom mladi nogometaš Gorica, z dne 1. avgust 2003, s pripadajočim Aneksom št. 1 z dne 28.3.2011 (predlog sklepa)

 

 

Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov. Če občni zbor tedaj ni sklepčen, se začetek odloži za 30 minut, nakar občni zbor veljavno sklepa, če je prisotnih več kot deset članov.

Vabljeni!

 

V Novi Gorici, 16.5.2014

NOGOMETNO DRUŠTVO GORICA