Poročilo iz občnega zbora

Nova Gorica, 27.05.2014

 

V ponedeljek 26. maja 2014 je bil v prostorih Mestne občine Nova Gorica Občni zbor Nogometnega društva Gorica (ND Gorica). V skladu z dnevnim redom občnega zbora sta po izvolitvi delovnega predsedstva svoji poročili za leto 2013 podala nadzorni odbor društva ter disciplinska komisija društva.

Zatem sta bila soglasno sprejeta dva predlagana sklepa, in sicer poslovno poročilo društva za leto 2013 ter odstop od sporazuma z Društvom mladi nogometaš Gorica z dne 1. avgusta 2003, s pripadajočim aneksom št. 1 z dne 28.3.2011.

ND Gorica