Podari del dohodnine ND Gorica

Nova Gorica, 07.12.2023

Dobrodelnost je način življenja. Bodite del tega tudi vi, in sicer tako, da 1% dohodnine podarite Nogometnemu društvu Gorica.

Nogometno društvo Gorica ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa. To je tudi glavni razlog, da ga je Ministrstvo za finance uvrstilo med upravičence do donacij iz naslova dohodnine. 

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2) lahko vsak davčni zavezanec nameni do 1% dohodnine tudi za financiranje našega športnega društva. Če posameznik tega ne stori, gre ta odstotek dohodnine avtomatično v državni proračun. 

V našem društvu bi bili hvaležni za vsak prispevek. S tem bi nam olajšali finančno situacijo, poleg tega pa nam vlili dodatnega elana, da bi še naprej vzgajali nadobudne nogometaše, kar je naša primarna naloga in poslanstvo.  

Načeloma se lahko vlogo oz. prejemnika donacije določi kadarkoli, vendar če želimo, da se prejemnika dela dohodnine upošteva že za letošnjo dohodnino, je treba vlogo oddati najkasneje do 31. decembra istega leta (v tem primeru 2023). Ko vlogo vložite enkrat, velja vsako leto. Vloge ni potrebno vlagati ponovno, razen če želite spremeniti prejemnika donacije. 

Zgoraj opisano opravite na povezavi https://www.olympic.si/podarim  

Za vašo donacijo se vam vnaprej zahvaljujemo!