Rudolf Varl, funkcionar

Več kot štiri desetletja je aktivno soustvarjal podobo športa in nogometa na Goriškem. Deloval je na raznih področjih, še posebej pa je cenil delo z mladimi, ki vedno predstavlja temelj za uspešno delovanje v prihodnosti.

Za neutrudno delo je prejel številna priznanja, med drugimi tudi Bloudkovo plaketo, zlato značko ZTKJ (Zveza telesno-kulturnih društev Jugoslavije), srebrno plaketo jugoslovanske nogometne zveze, leta 1985 pa je postal častni član Nogometne zveze Slovenije.