Franc Zorn - Joško, funkcionar

Leta 1947 je bil eden od ustanoviteljev FD Gorica v Šempetru pri Gorici. Več kot 15 let, do prenosa sedeža v Novo Gorico leta 1963, je bil tajnik društva, kasneje je deloval tudi v medobčinski nogometni zvezi (MNZ) Nova Gorica.